Schweden

Vidarkliniken

Vidarkliniken

Innere Medizin: Onkologie, Psychosomatik, Rehabilitation, Palliative Medizin

Ytterjärna, S-15391 Järna
Telefon: 0046 / 551 509 00
www.vidarkliniken.se